El nostre projecte.

Editorial Llibres de Matrícula pretén dinamitzar un sector de la indústria editorial catalana, el de la història de les mentalitats i la microhistòria , que sovint es confon amb la història local.

divendres, 21 de maig del 2010

Revista EBRE 38 Num.4


Acaba de sortir un nou volum d’Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil 1936-1939, que es publica amb el suport del grup d’investigació el grup de recerca Didàctica del Patrimoni (DIDPATRI), SGR 2009-245. Els directors de la revista són el Dr. Pelai Pagès i Blanch i la Sra. Maria del Carmen Rojo Ariza. La publicació proposa un enfocament crític, rigorós i pluridisciplinari per a l’estudi i la difusió dels fets de la Guerra Civil Espanyola i de la primera postguerra i, per tant, està oberta a tot tipus de propostes procedents de qualsevol disciplina del camp de les Ciències Humanes i Socials, com en la seva idiosincràsia que pretén adaptar-se a les pautes de divulgació del coneixement científic del nou segle. El nou volum passa revista a les diverses temàtiques que aborden els estudis de la Guerra Civil: el paper dels voluntaris – en concret dels italians -, les cartes d’un soldat, el rol de la maçoneria o l’abast de la repressió en àmbits locals, són només alguns exemples dels temes que s’han recollit en aquest número. D’especial rellevància és, tanmateix, el tractament que s’ha donat a l’Arqueologia de la Guerra Civil en aquest volum, considerant des de la coordinació que és necessari recollir la diversitat d’enfocaments i temes d’estudi en aquesta subdisciplina emergent de l’Arqueologia, així com les possibilitats de la musealització i com presentar al públic aquest tipus d’elements patrimonials.

dimarts, 11 de maig del 2010

"Pobres Nenes, Dones Pobres. Una Història en Femení de les Cases de la Maternitat i de Caritat de Barcelona"


"El torn era tota una institució. Un volum considerable de bebès ingressaven a la CME a través d’aquest mecanisme giratori. El 20 de març del 1854 es va clausurar el de l'Hospital de la Santa Creu i se’n va obrir un altre al carrer Ramelleres —traces del qual encara són visibles en el mur avui dia—, ja que pocs mesos abans s’havia produït el trasllat des de l’Hospital al nou edifici de l’esmentat carrer. Aquest torn es va tancar definitivament el 1931, essent substituït per una oficina receptora de servei permanent on una monja, enlloc de l'antiga "germana tornera", feia les gestions oportunes. Aquest canvi evitava successos desagradables, tot i que aïllats, com trobar infants dipositats ja morts en el torn."

Un petit tast del nou volum de "LLibres de Matrícula", encara inèdit. Una crònica punyent i molt ben documentada del drama dels abandonaments d' infants (molts d'ells nadons) a la segona meitat de la Barcelona del Vuit-cents, escrita per Montserrat Alay Suàrez i Marcel Poblet Romeu. "Pobres nenes, Dones Pobres. Una Història en Femení de les Cases de la Maternitat i de Caritat de Barcelona"