El nostre projecte.

Editorial Llibres de Matrícula pretén dinamitzar un sector de la indústria editorial catalana, el de la història de les mentalitats i la microhistòria , que sovint es confon amb la història local.

dimarts, 11 de maig de 2010

"Pobres Nenes, Dones Pobres. Una Història en Femení de les Cases de la Maternitat i de Caritat de Barcelona"


"El torn era tota una institució. Un volum considerable de bebès ingressaven a la CME a través d’aquest mecanisme giratori. El 20 de març del 1854 es va clausurar el de l'Hospital de la Santa Creu i se’n va obrir un altre al carrer Ramelleres —traces del qual encara són visibles en el mur avui dia—, ja que pocs mesos abans s’havia produït el trasllat des de l’Hospital al nou edifici de l’esmentat carrer. Aquest torn es va tancar definitivament el 1931, essent substituït per una oficina receptora de servei permanent on una monja, enlloc de l'antiga "germana tornera", feia les gestions oportunes. Aquest canvi evitava successos desagradables, tot i que aïllats, com trobar infants dipositats ja morts en el torn."

Un petit tast del nou volum de "LLibres de Matrícula", encara inèdit. Una crònica punyent i molt ben documentada del drama dels abandonaments d' infants (molts d'ells nadons) a la segona meitat de la Barcelona del Vuit-cents, escrita per Montserrat Alay Suàrez i Marcel Poblet Romeu. "Pobres nenes, Dones Pobres. Una Història en Femení de les Cases de la Maternitat i de Caritat de Barcelona"